" />

FAALİYET ALANLARI

Soysal Avukatlık Bürosu olarak hukuk dallarının artık Özel Hukuk/Ceza Hukuku gibi temel alan ayrımını aşıp gelişmiş ülkelerde oldugu gibi belirli spesifik alt başlıklarda toplanması gerektigi düşüncesindeyiz. Zira her hukuk alanında uzmanlaşmanın mümkün olmadıgı günümüzde müvekkillere daha saglıklı ve profesyonel hizmet verilebilmesinin en temel prensibi belirli alanlarda uzmanlaşmaktır. Bu sebeple Soysal Avukatlık Bürosu olarak genel itibariyle aşagıda belirttigimiz alanlarda faaliyet göstermekteyiz.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet varlıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ticari işletmelerin ve bu varlıklara sahip olan şahısların adeta en değerli hazinelerinden biridir. Zira, fikri ve/veya sınai bir mülkiyet varlığının elde edilebilmesi için çok uzun yıllar yoğun bir çaba ve emek sarfedilmektedir. Dolayısıyla bu emeğin en etkili bir şekilde korunmasının talep edilmesi de çok doğaldır.

Türk mevzuatı, bu tür varlıkların korunmasına yönelik ciddi önlem ve düzenlenmeler barındırmaktadır. Burada önemli olan husus mevcut düzenlemelerin hak sahiplerinin menfaatine uyacak şekilde uyarlanmasıdır. Bununla birlikte olası hak ihlallerinde biran önce gerekli tedbirlerin alınması da çok önemlidir. Soysal Avukatlık Bürosu olarak hem hak ihlallerinin gerçekleşmesini engelleme noktasında hem de olası hak ihlallerinde tedbirlerin derhal alınmasında profesyonel hukuki destek verilmektedir. Özellikle fikri mülkiyet haklarının korunması adına arama ve el koyma başvuruları, gümrüklerde taklit ürünlere el konulması, ihtiyati tedbirlerin mahkemelerden biran evvel talep edilmesi gibi işlemler uzmanlık alanlarımızın başında gelmektedir. Söz konusu işlemleri gerçekleştirirken delil toplama adına farklı sektörlerde uzun yıllar deneyimi olan araştırmacılarımızdan da yararlanmaktayız.

      Fikri Mülkiyet Hukuku çerçevesinde başlıca çalışma alanlarımız:

 • Telif Hakları
 • Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım
 • Korsanla Mücadele
 • Sahtecilikle Mücadele

Bilişim Hukuku

Günümüz teknolojisinde gelişmeler çok hızlı yönde degişmektedir. Bu değişikliklere ayak uydurmak ticari işletmelere yenilik, hız, efektif çözümler ve maddi kazanımlar getirdiği gibi hukuksal sorumluluklar da yüklemektedir. Zira teknolojik gelişmeler ile birlikte bilgi paylaşımı da en üst seviyeye çıkmaktadır. Ancak bu bilgi paylaşımlarının her zaman iyi yönde kullanılmadığı, teknolojik alanlarda birçok güvenlik açığının var oldugu düşünüldüğünde özellikle ticari işletmelerin teknolojik destek yanında bu teknolojinin getirdigi hukuksal sorumlulukları en aza indirgemesi için hukuksal yardım alması da kaçınılmazdır. Biz de bu yüzden özellikle aşagıda belirttiğimiz alanlarda müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız:

 • E-ticaret ve Teknolojik Ürünlerin Lisanslanması
 • Internet Güvenliği ve IT Varlıklarının Korunması
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Yazılım Anlaşmaları

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticari işletmelerin şirket kuruluşundan şirket işleyişine kadar gereken her türlü hukuki destek verilmektedir.

 • Şirket Kuruluş İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Şirket Yeniden Yapılandırılmaları
 • Şirket İşleyişi ile İlgili Genel Hukuki Yardım ve Dava Takip Hizmetleri

Sağlık Hukuku

Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de ticari işletmelerin sayısında ciddi bir artış görülmektedir. Bu sektörde hem ticari işletmelerin hem de günlük ihtiyaçların günden güne artması sağlık mevuzatının da sürekli güncellenmesine neden olmaktadır. Soysal Avukatlık Bürosu olarak bu işletmelere sağlık mevzuatı çerçevesinde daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli düzenlemelerin neler olduğu konularında hukuki destek verilmektedir. Aynı zamanda tıbbi hata iddiasıyla açılan hukuk ve ceza davalarında da müvekkillerimiz temsil edilmektedir. Bununla birlikte ilaç sektöründeki firmalara ait ilaç ve medikal ürünlere ilişkin hak ihlallerine yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapılmaktadır.

 • Malpraktis Davalarının Takibi
 • Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluklarına Yönelik Her Türlü Danışmanlık ve Dava Takibi
 • Sahte veya Taklit ilaçla Mücadele

Medya ve Reklam Hukuku

Soysal Avukatlık Bürosu’nun bir diğer ihtisas alanı da medya ve reklam hukukudur. Medya ayağında firmaların işletme şartları ve lisanslama konularında destek verilirken reklam ayağında tanıtım, reklam, kampanya, çekiliş ve yarışmalar ilgili düzenlemeler hakkında hukuki destek vermekteyiz.

 • Medya Firmalarının İşletme Şartları ve Lisanslama Konularında Hukuki Destek
 • Ticari İşletmelerin Reklam Yayınlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususular Konusunda Hukuki Destek

Beyaz Yaka Suçlar

Her ne kadar söz konusu hizmet alanı yeni bir alan gibi görünse de esasında bu alanda yaptığımız çalışmalarımızın içerigi neredeyse tüm ticari işletmelerin işletme hayatlarında en az bir defa karşılaştıkları dolandırıcılık, fikri mülkiyet ve internet suçlarının önlenmesine yönelik tedbirlerden oluşmaktadır. Bu çerçevede müvekkillerimize olası ihlallerin gerçekleşmesi halinde alınabilecek aksiyonlar bakımından hukuki destek verilmektedir. Suçlara yönelik yargılama aşamasında da müvekkillerimiz mahkeme nezdinde temsil edilmektedir. Bununla birlikte para aklama ve kaçakçılık suçlarıyla ilgili olarak da birlikte çalıştığımız uzman kadromuzla ticari işletmelere hukuki destek vermekteyiz.